Bosted Veierland

Øyas største avis

Veierland skole • Hva skjer?

Det tas ingen avgjørelse vedrørende Veierland skole i denne omgang. Skolens videre skjebne vil bli avgjort i forbindelse med utarbeidelse av ny kommunedelplan for Veierland.

Bakgrunn for skolesaken?
Rådmannen ville ha en vurdering av Veierland skoles videre drift. Det viste seg da at en del av bolystgruppa var pådrivere for å få lagt ned skolen.

Bolystgruppa skriver selv følgende i sitt innspill til sak om «Utvikling av Veierland»:

iWeb

Geir Prytz dementerer dette, men det er ikke sendt noen demanti til kommunen — så vidt vi kan se.

Geir Prytz kan ikke forstå at det er noen sammenheng mellom skole og boplikt og skriver:

___________________________________

(Veierlandsnytt • Leder • 25-02-2011 • Geir Prytz) Det er helt utrolig hvor lite jeg forstår, som ikke har skjønt at boplikten er tuftet på skolens eksistens. Men nå har jeg sett lyset, for her kan tydeligvis ikke en forandring skje uten at noen får det til å bli positivt eller negativt i bopliktsammenheng.
___________________________________

… og vi skjønner ikke engang hva han skriver.

Vi tror derimot
Det er nok ikke slik at boplikten er tuftet på skolens eksistens. Det er mer at skolen er tuftet på bopliktens eksistens.

Det er imidlertid noe annet og mye viktigere Geir ikke har fått helt med deg. Boplikttilhengerne kjemper ikke primært for boplikt, men mot Veierland som bosted. Da er både skole og boplikt sentrale brikker.

Bolyst dementerer

Bolyst avviser at de vil ha lagt ned skolen

Dette brevet er distribuert på Veierland
Så vidt vi kjenner til er brevet bolysgruppen sendte til formanskapet ikke trukket tilbake. Det følger fortsatt saksdokumentene.

iWeb

Hvem taler for Bolystgruppen?
Bolystgruppen forsøkte å gi styret i Veierland vel tale- og skriveforbud i kontroversielle saker. Det ser ikke ut til gjelde egen gruppe?

Er det noen som har sett underskriftene
Er det noen i Bolystgruppen som kan gå god for at der finnes 61 unike underskrifter fra fastboende Veierlendinger? Geir har tydeligvis bare sett noen få. Hvem har da kontrollert listen?