Bosted Veierland

Øyas største avis

Hva sa de?

Veierlendingen 2006.02 var et spesialnummer viet boplikt. Dette eksemplaret av Veierlendingen kan lastes ned (se under). Her finner du innlegg av fastboende, fra politikere (se under) og mange andre.

Kristlig Folkeparti
Ragnar Skau-Nilsen avsluttet sitt innlegg med:

«Vi henstiller til våre innbyggere på Veierland å stemme for fortsatt boplikt.»

Nøtterøylisten
Tom E. Amundsen avsluttet sitt innlegg med:

«Måtte den kollektive fornuften i befolkningen på Veirland komme klart til uttrykk i folkeavstemningen samtidig som man beholder oversikten og betrakter Veierland som en del av Nøtterøy kommune. Godt valg!»

FrP
Torger O. Torgersen og Unni Hanson avsluttet med:

«Et viktig aspekt med boplikten er de regler som er fastsatt i Den europeiske menneskrettskonvensjonen (EMK). Med bakgrunn i bestemmelsene her kan det reises spørsmål om boplikt i det hele tatt kan opprettholdes i den form den har i dag. Spørsmålet kan også reises i forhold til EØS avtalen.»

SV/RV og Høyre
SV/RV og Høyre rakk ikke å levere sine bidrag før fristen — dessverre.

Les selv
Du kan laste ned avisa her. Det tar litt tid så vær tolmodig (13 Mb). Det er avis nr. 2006.02: Veierlendingen

Veierlendingen_2006_02_pdf__side_1_av_20_