Bosted Veierland

Øyas største avis

Hva er Veierland vel?

Veierland vel er en institusjon på Veierland. Her er en oversikt over hva Veierland vel gjør og har gjort for øya.

Dette er fra noen årsmeldinger.

1996

◆ Juletretenning ◆ 3 dagers basar ◆ Møte med sommergjestene ◆ Åpent møte om kommuneplan ◆ Arbeid med uttalelse til kommuneplanhøringen ◆ Hjelper Vestfoldfestspillene med å avvikle Grete Preus-konsert på Kjølholmen ◆ Nye oppslagstavler ◆ Overhaling ov vedlikehold av krakker, skilt, bord etc.
1996

◆ Juletretenning ◆ Juletrefest i samarbeid med FAU ◆ 50-årsjubileum på vellet. Jubileumsfest ◆ Familiekveld ◆ Vellet støtter skoletur for Veierland skole ◆ 17. mai ble arrangert i samarbeid med skolebarnas foreldre ◆ 3 dagers basar ◆ Møte med sommergjestene. Ekstra festivitas. Vellet 50 år. ◆ Hadde postvesenet på besøk. De orienterte om nedleggelse av Veierland postkontor ◆ Har satt opp nye kart og informasjonsplakater ◆ Laget nye krus. Motiv Per Solberg. ◆ Vedlikeholder skilter og setter opp opplysningsplakater ◆ Modernisert lekeplass ◆ Kjøper bestikk, glass, kakespader etc. ◆ Legger inn lys og kontakter på loft ◆ Laget hylle og lagt opp 3-fas til kaffetrakter


1997

◆ Vår- og høstfest pluss 2 ekstra fester ◆ Vår- og høstdugnad ◆ Juletretenning ◆ Karneval ◆ 17. mai ble arrangert i samarbeid med skolebarnas foreldre ◆ 3 dagers basar ◆ Har hatt kakelotteri ◆ Familiekveld med tryllekunstner og bevertning ◆ Møte med sommergjestene ◆ Jobbet med kommunedelplan som ble godkjent ◆ Fikk avverget innføring av nye bussruter (pendelbusser) til/fra Tenvik ◆ Fikk gjennomslag for utvidet fergetilbud i skolesesongen ◆ Har deltatt med to personer i utarbeidelse av strategisk næringsplan for Nøtterøy ◆ Hadde brannsjefen på besøk. Han orienterte om brannvern og syketransport ◆ Har satt opp nye kart og informasjonsplakater ◆ Igangsatt arbeidet med å få utgitt Sverre >Solbergs erindringer fra Veierland ◆ Arbeid med å få økte fellingskvoter på rådyr igangsatt ◆ Malt velhuset, hugget trær, laget rekkverk og pusset grunnmur på velhuset ◆ Lokalet har vært i bruk 184 dager


1998

◆ Vår- og høstfest ◆ Vårdugnad ◆ Juletrefest i samarbeid med FAU ◆ 17. mai ble arrangert i samarbeid med skolebarnas foreldre. Musikk fra Strømstad ◆ 3 dagers basar ◆ Familiekveld med tryllekunstner, bevertning, utlodning med mer ◆ Møte med sommergjestene ◆ Førstehjelpskurs på vellet i samarbeid med Røde Kors ◆ Kjøpt førstehjelpskoffert som er plassert på vellet ◆ Deltok på møter om skolene i kommunen ◆ Informasjonsmøte om utbygging. Ordfører, nye fastboende, representanter fra kommune og fylke ◆ Hadde brannsjefen på besøk. Han orienterte om brannvern og syketransport ◆ Hadde formannen i viltnemnda på besøk. Han orienterte om fellingstillatelser og rådyrbestand ◆ Presentasjon av boka «‹Veierlandsminner». 60 gjester med Sverre Solberg som hedersgjest (90 år) ◆ Reddet poskontoret ◆ Fikk igjennom kloakkordning for Veierland ◆ Malt vinduer innvendig, lakket alle gulv, sådd og plantet, oljet utebord, lagt opp stener mot fotballbane og rundt bed, raket og planert lekeområde ◆ Faste brukere av vellet har vært Biblioteket, skolen, barneparken og Saniteten. ◆ Lokalet har vært i bruk 184 dager


1999

◆ Vårdugnad ◆ Vår- og høstfest ◆ 17. mai ble arrangert i samarbeid med skolebarnas foreldre ◆ 3 dagers basar ◆ Møte med sommergjester ◆ Det utarbeides nye planer for utbygging av boliger ◆ Vi fikk endret kjøreforskriftene slik at de nå passer øyas næringsdrivende bedre ◆ To kveldsruter med buss ble fjernet fra Tenvik. Vellet arbeidet iherdig og fikk dem tilbake. ◆ Måtte skaffe profesjonelle for å bli kvitt maur på velhus og garasjeanlegg ◆ Innsamling av midler, godkjenning av tegninger og innhenting av anbud for utbygging av vellet ◆ Vellokalet har vært i bruk 294 da

  • ger.

2001

◆ Vårdugnad ◆ Vår- og høstfest ◆ Deltar i revidering av kommuneplanens arealdel ◆ Deltar i kommuneplanarbeidet ◆ 3 dagers basar ◆ Bygger ut vellet med ny fløy ◆ EU-kontroll av sykebil ◆ Totalt har velhuset vært i bruk 218 dager ◆ Faste brukere av vellet har vært Biblioteket, skolen, barneparken og Saniteten.


2003

◆ Vårdugnad ◆ Vår- og høstfest ◆ Lørdagskaféer ◆ 3 dagers basar ◆ Forslag til ny peisestue er utarbeidet og godkjent ◆ Vi har leid ut vellet 3 ganger, medlemmer har lånt lokalene 18 ganger, grupper har lånt lokalene 6 ganger, inventar (bord, stoler, kopper og kar) er lånt ut 4 ganger ◆ Faste brukere av vellet har vært Biblioteket, skolen, musikkundervisningen, mannetrimmen, barneparken, Aktivitetsklubben (for barn), ungdomsgruppa, kor og Saniteten


2005

◆ Vår- og høstdugnad ◆ Vår- og høstfest ◆ Pinsekafé på vellet ◆ Arrangerte dugnad på kirken og kirkebakken ◆ Deltok ved kirkejubileet ◆ 3 dagers basar ◆ Stilte vellet til disposisjon ved 17. mai feiringen ◆ Advent- og juletrefest ◆ Vi har leid ut vellet 3 ganger, medlemmer har lånt lokalene 8 ganger, grupper har lånt lokalene 13 ganger, inventar (bord, stoler, kopper og kar) er lånt ut 4 ganger ◆ Faste brukere av vellet har vært Biblioteket, skolen, musikkundervisningen, trimgruppa, barneparken, Aktivitetsklubben (for barn), ungdomsgruppa og Saniteten


2006

◆ Vår- og høstdugnad ◆ Vår- og høstfest ◆ Arrangerte førstehjelpskurs og oppfriskningskurs for hjertestartere ◆ Deltok i TV-aksjonen 2006 ◆ Kjørte opp skiløyper ◆ 3 dagers basar ◆ Arrangerte «Åpen dag» med annonser i TB og SB, laget stickers til bilene etc. for å markedsføre øya. ◆ Opprettet domene www.veierland.org ◆ Samkjørt våre krav om parkering med Tenvik og Småvik vel ◆ Arrangerte folkemøte på vellet med Bo Solhaug vedr. kommunedelplanen ◆ Inngått avtale med kommunen og de politiske partier om bedre kommunikasjon ◆ Utbedret brannutstyr og etablerte kontakt med Nøtterøy Brannvesen ◆ Lakkerte gulv i storsal og peisestue ◆ Monterte vaskeskap ◆ Monterte nytt vindu i styrerommet (brannkrav) ◆ Monterte nye lister på kjøkkenet (mattilsynet) ◆ Juletrefest ◆ Hjalp til med gjennomføring av valg «for eller mot boplikt» ◆ Støttet opp om bryggeprosjekt på Båsløkka


2008

◆ 3 dagers basar ◆ Jobber med å få ned fergeprisene og parkeringen på Tenvik ◆ Fikk ordnet med en ekstra bussavgang fra Tenvik i samarbeid med andre velforeninger ◆ Deltok i merking av brannkummer og oppdatering av brannhenger ◆ Veierland vel har en representant i kommunens miljøutvalg. Denne representanten representerer alle velforeninger i kommunen ◆ Utarbeidet turforslag på Veierland for Folkehelsa ◆ Feiret fergens 70 årsjubileum med ordføreren og foredrag av Kari Paulsen. Kaffe og kaker til alle reisende. ◆ Pusset opp på vellet ◆ Odd Børretzen og Lars Martin Myhre gjorde plateinnspilling på Vellet. ◆ Vi har leid ut vellet 7 ganger, medlemmer har lånt lokalene 18 ganger, inventar (bord, stoler, kopper og kar) er lånt ut 4 ganger ◆ Faste brukere av vellet har vært Biblioteket, skolen, musikkundervisningen, trimgruppa, barneparken, Aktivitetsklubben (for barn) og Saniteten


2009

◆ Vår- og høstdugnad ◆ Vår- og høstfest ◆ 3 dagers basar ◆ Fest for alle som hadde bidratt ◆ Møte med Hytteeierforeningen ◆ Møte med ordføreren ◆ Møte med andre velforeninger på Nøtterøy ◆ Deltatt på befaring med teknisk hovedutvalg på Veierland ◆ Levert innspill til kommuneplanarbeidet (nye tomter) ◆ Arbeidet for å få fortgang i garasjesaken ◆ Fikk gjennomslag for merkede parkeringsplasser på Tenvik ◆ Fikk til en avtale med Sandefjord kommune med sesongkort for parkering på Engø ◆ Henvendte seg til Nøtterøy kommune og Vestfold fylkeskommune vedrørende prisnivået på fergen. Fylkeskommunen økte sitt tilskudd. Bilettprisene ble redusert slik at månedskort ble 175 kr billigere. Fastboendes barn og unge reiser gratis. Driftsformen skal vurderes i forbindelse med fylkes kollektivtransportplan. ◆ Kommunens godkjenningsordning for kjøring på øya er diskutert. Godkjente kjøretøy merks med oblat. ◆ Det arbeides med ny Veierlandsbok. Søkt om støtte til dette (fikk 50.000,- fra Nøtterø Sparebank) ◆ Uttalt seg om nye fartsgrenser på sjøen ◆ Pusset opp velhuset innvendig. Malt vegger, nye gardiner tildekning forran ribbevegg


2010

◆ Vår- og høstdugnad ◆ Høstfest ◆ Møte med Tenvik og Småvik vel ◆ Møte med Hytteeierforeningen ◆ 3 dagers basar ◆ Drift av Rispestua ◆ Veiskilting. Vedlikehold av egne treskilt og oppretting av feil i kommunens skilt ◆ Møte der kommunens sakkyndige innen konsesjonsloven og kommuneadvokaten deltok. De orienterte om boplikten ◆ Gitt uttalelse i flere politiske saker. Reguleringsplan for Tenvik, om skole på Skjærpe, om garasjebygging på Tenvik, om vedlikehold av veier og drenering ◆ Kontaktet Beredskapssentralen 113 for å informere om vår beredskapsgruppe ◆ Gitt bidrag til FAU til lekeapparater, stor huske og fotballmål og Tangen bryggesameie til ventebu ◆ Samlet inn penger og kjøpt ny sanitetsbil. En firehjulstrekker ◆ Etablert skiløypetraséer på dugnad. Kjørt opp skiløyper med snøscooteren de eier sammen med Vestre Tangen gård ◆ Tatt initiativ vedrørende søppelsituasjonen i Albykilen ◆ Laget en ny Veierlandsbok. Kommer i løpet av 2011 ◆ Sto for maten under Veierlandsfestivalen ◆ Vi har leid ut vellet 5 ganger, medlemmer har lånt lokalene 20 ganger, inventar (bord, stoler, kopper og kar) er lånt ut 3 ganger ◆ Faste brukere av vellet har vært Biblioteket, lesegruppen, skolen, voksentrimmen, Hopp of Sprett og Saniteten ◆ Ellers har lokalene våre vært brukt av Veierlandsfestivalen, høstfesten, basaren, 17. maiarrangementet og ved julegrantenningen. Og selvfølgelig til velmøter


Annet
Vi kan takke Veierland vel for:

◆ at vi fikk tillatelse til å etablere lokale kloakkløsninger ◆ at vi fikk offentlig vann til øya ◆ skiløyper (og da tenker vi ikke bare på årets) ◆ brannvernsordningen og brannstasjonen ◆ redningstjeneste med hjertestarter og sertifisering av operatører for hjertestarter ◆ sanitetsbil for syke og eldretransport (ikke bare den nye, men i mange år) ◆ et flott lokale som vi kan bruke som vårt eget — det er vårt eget ◆ posthus da vi måtte trå til for å beholde posten ◆ en vellykket markedsføring av øya som bosted ◆ masse fester og underholdning. Vi nevner vår- og høstfester, basarer, lørdagskafé, konserter, 17. mai arrangementer og utstillinger ◆ samarbeid med Vestfoldfestspillene og Veierlandfestivalen ◆ stadig bedre fergetilbud ◆ fotballbanen ◆ Innføring av boplikt når folketallet raskt nærmet seg den kritiske 100-grensen ◆ skolen som hadde vært nedlagt uten boplikt (vår påstand) ◆ skilting ◆ rasteplasser


Bolyst
Det er en forening til på Veierland. Herfra har vi ingen årsmeldinger. De vil først og fremst ha fjernet boplikten. Om seg selv sier bopliktmotstanderne:

iWeb

For det første har Ryktebørsen helt rett. Møtet med ordføreren var bare et rykte. En godt voksen dame som har vært medlem av Høyre i 40 år og sittet for Høyre i kommunestyret i 20, ville gjerne snakke med ordføreren. Formannen i Vellet fulgte henne inn. Det er sånt vi bare gjør...

Etter at bopliktmotstanderne tapte flere avstemninger (med god margin) som skulle hindre vellet i å uttale seg om boplikt startet motstanderne en aksjon for å melde folk ut av Vellet.

Det til tross for det overveldende antall andre saker vellet arbeider med.