Bosted Veierland

Øyas største avis

Her er noen viktige linker

Her er våre viktigste linker

Innspill til høring om boplikt
Før avstemmingen om boplikt i kommunen ble saken sendt ut på høring. Det har kom ca 40 innspill til høringen. De aller fleste støtter opp om boplikten: Innspill om boplikt.

Øyfolk
I april hadde vi besøk av Øyfolk. De bodde i hønsehuset hos Paulsen på Vestgården. De deltok og skapte liv på vellets vårfest:
Hør og se Øyfolk.