Bosted Veierland

Øyas største avis

Arbeidet for å innføre boplikt og fjerne den igjen

I tidslinjen under ser en det langdryge arbeidet med å få innført boplikt på Veierland og hvordan politikerne på Nøtterøy opp gjennom tidene har behandlet bygda Veierland.

Sommeren 2012 ble boplikten fjernet. Etter at flertallspartiene hadde lovet å ikke røre den uten folkeavstemning.

Høyres gruppeleder Hans Christian Bøe måtte bruke partipisken på tre av partiets medlemmer i kommunestyret for å få flertall for fjerning av boplikten.

——————————————————————


Timeline