Bosted Veierland

Øyas største avis

Veierlandsnytt

Originaler og sitater
Det meste på denne siden er hentet fra Veierlandsnytt. En side der Geir Prytz er redaktør. Geir var en av de sentrale personene i Bolystgruppa som arbeider for å få fjernet boplikten. Vi føler at vi ikke kan kopiere hele artikler fra denne siden på grunn av opphavsrett. Det vi imidlertid kan er og plukke ut korte utdrag der vi oppgir kilde og dato. En kan benytte sitatretten. Det gjør vi her.

Sitatretten: Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.

Uten_navn

Vi står ikke inne for det som skrives i Veierlandsnytt, snarere tvert om. Noe som fremgår av sitatene vi har samlet fra siden.

——————————————————————

Om bolystgruppen
(Veierlandsnytt • Ryktebørsen • 25-02-2011) Gruppen har som mål å stimulere til en positiv utvikling av øya og en første betingelse er å bli kvitt konsesjonsheftelsen som følger helårsboliger.

(Veierlandsnytt • Ryktebørsen • 25-02-2011) La meg så legge død ryktet om at jeg har tatt initiativet til "Bolystgruppa."

Om antall fastboende og tilflytting
(Veierlandsnytt • Ryktebørsen • 25-02-2011) Flere, mange, fastboende har sett seg lei av den nedgangen øya opplever etter at boplikten ble innført i 1998. 12 år uten framgang. Butikken er borte. Praten er nedlagt. Antallet fastboende har sunket fra 152 til 142.

(Veierlandsnytt • Ryktebørsen • 25-02-2011) Fra 1997 til i dag, februar 2011, har folketallet sunket fra 152 til 142 fastboende og flere av de 142 som påberoper seg å være fastboende bor ikke her mere enn et par måneder i året.

(Veierlandsnytt • Fakta om boplikten • 25-02-2011) Jeg har fått tilsendt følgende utdrag av siste nr av lokalavisa Veierlendingen:
«Kommuneplanen har som mål at Veierland skal få 300 innbyggere. Noen mener at det er urealistisk. Vi har vokst fra ca. 100 innbyggere ved innføring av boplikt i 1997 til ca. 150 i 2010. Vi har økt folketallet med 50% på 13 år. I forhold til enhver målestokk må det kalles en suksess. Jeg har vanskelig for å forstå hvorfor det nå har blitt urealistisk».

PS — Innbyggertallene ble rettet i neste nummer (127 i 1997 og 163 i 2010)

(Veierlandsnytt • Fakta om boplikten • 25-02-2011) Et kjent fakta er at "Når en løgn gjentas tilstrekkelig mange ganger uten å bli imotsagt blir løgnen snart oppfattet som sannhet." Min familie og jeg flyttet til Veierland i 1997 og ved det fikk øya 153 fastboende ikke 100 som red i Veierlendingen hevder. Fakta er at her har ikke folketallet økt i det heletatt på de 13 år boplikten har vært i kraft.

(Veierlandsnytt • Innledning • 02–03-2011) Hvor mange flere har vi blitt siden 1998? Ingen. Vi er "på stedet hvil" som vi sa i mitt tidliger yrke.

(Veierlandsnytt • Ryktebørsen • 02–03-2011) Ad de 60 underskrifter fra myndige fastboende knyttet til et eieforhold av helårsboliger på øya har denne hemmelige lista tydeligvis skapt furore i enkelte kretser. Det er tydelig at det prøves å framprovosere lista slik at en påvirknings- kampanje kan iverksettes. Det kommer aldri på tale. Lista er og forblir hemmelig. Men dens riktighet kan bekreftes.

(Veierlandsnytt • Ryktebørsen • 02–03-2011) Bolystgruppa har samlet 60 underskrifter mot boplikt fra fastboende som eier eiendom på øya. På grunn av naboskapet er navnene lista hemmelig men antallet er offentlig. Ytterligere 9 har erklært seg som motstander av boplikt, men våger ikke stå på en liste på grunn av naboskapet. Et meget forståelig standpunkt sier jeg ut fra familiens erfaringer i 2006. Lista vil aldri bli offentliggjort og de få som har sett den har skrevet under en taushetsærklæring men kan bekrefte riktigheten.

PS — Den hemmelige lista ble senere offentliggjort (etter tvang) og det viste seg at det var langt færre enn 60 fastboende på lista.

(Veierlandsnytt • Ryktebørsen • 02–03-2011) BAI's avis Veierlendingen ikke er edruelig når den påstår at det i 1997 var bare 100 fastboende på øya. Vi flyttet hit det året og ved det ble det 152 fastboende på øya.

PS — Det korrekte tallet — i følge den ikke edruelige avisa (og SSB) — er 127.

(Veierlandsnytt • Innledning • 07-04-2011) Ad boplikten så har vi nå forsøkt den i snart 13 år uten at den har hatt noen positiv effekt på øya. Vi er fort rundt 150 fastboende. Det er på tide å forsøke andre virkemidler for å få fart på øya. Vi vil jo alle at den fortsatt skal være et godt bosted, kanskje Nøtterøys beste, som en snakket om en gang.

(Veierlandsnytt • Innledning • 17–04-2011) Ad boplikten så har vi nå forsøkt den i snart 13 år uten at den har hatt noen positiv effekt på øya. Vi er fort rundt 150 fastboende.

PS — Det korrekte tallet — i følge SSB er 163. Opp fra 127.

(Veierlandsnytt • Innledning • 16-09-2011) Antallet fastboende på Veierland 1997 ca 150. Antallet fastboende på Veierland 01.01.2011, ref SSB 154.

PS — Det korrekte tallet — i følge SSB er 127 (1997) og 154 (2011). Treff på en av to er vel greit.

(Veierlandsnytt • Verd å vite • 04-06-2012) På Veierland vil sansynligvis 28 helårsboliger i løpet av 10-15 år bli fritidsbolig ved arv.


Om å bo på Veierland
(Veierlandsnytt • Innledning • 25-02-2011) Familier bor på øya i en økonomisk gisselsituasjon. Ingen vil kjøpe.

(Veierlandsnytt • Innledning • 25-02-2011) Men det er klart at flere har så absolutt behov for "Posten" på øya. Kommer akkurat derfra selv. Aud, Torger, Tove, Irene, Signe, bare for å nevne noen, men en kan vel ikke forlange at nye generasjoner og tilflyttere, som har andre behov og vaner, skal ofre seg for disses behov og ønsker.

(Veierlandsnytt • Innledning • 02–03-2011) Familier bor på øya i en økonomisk gisselsituasjon. Ingen vil kjøpe.

Om å selge hus på Veierland
(Veierlandsnytt • Innledning • 25-02-2011) Antallet fastboende øker ikke som forutsatt i kommuneplanen, gjennomsnittsalderen øker år for år, hus er til salgs, men ingen kjøpere melder seg.

(Veierlandsnytt • Innledning • 25-02-2011) Banker anbefaler ikke lån for å kjøpe helårsboliger på øya og eiendomsmeglere opplever at mulige kjøpere snur ryggen til når de blir klar over klausulen, 0-konsesjon/boplikt, som rir øya.

(Veierlandsnytt • Innledning • 25-02-2011) Familier bor på øya i en økonomisk gisselsituasjon. Ingen vil kjøpe.

(Veierlandsnytt • Ryktebørsen • 25-02-2011) Det ryktes at eiendom er solgt på øya med en klausul at kjøper skal være for boplikt. Nytt stimulerende tiltak?

(Veierlandsnytt • Fakta om Boplikten • 25-02-2011) Hus selges ikke i løpet av 2 - 3 uker, som en nettavis hevder, hvis man ønsker å selge uten økonomisk tap vel og merke. Men hvis man er villig til å betale seg ut av det økonomiske gisselforholdet enkelte opplever, er det bare å senke prisene til noen slår til.

(Veierlandsnytt • Fakta om Boplikten • 25-02-2011) Et hus, en eiendom, er den største sparekassen vi har, den viktigste økonomiske investeringen vi vanlige mennesker gjør og har stor betydning, spesielt for unge mennesker som skal videre i livet.

(Veierlandsnytt • Fakta om Boplikten • 25-02-2011) Det er lov å tenke seg andre konsekvenser av boplikten enn sin egen egoistiske lykke med å ha noen boende rundt seg. Og så Anders som flyttet da gitt.

(Veierlandsnytt • Ryktebørsen • 02–03-2011) Det ryktes at eiendom er solgt på øya med en klausul at kjøper skal være for boplikt. Nytt stimulerende tiltak? (Det var selvfølgelig ikke korrekt og hvorfor skulle det være lettere å selge med en slik klausul?)

Om skolen
(Veierlandsnytt • Leder • 25-02-2011) Noen har tydeligvis fått det for seg at barn flyttes fra Veierland skole til skoler på fastlandet for at skolen skal nedlegges slik at boplikten blir opphevet.

(Veierlandsnytt • Leder • 25-02-2011) Det er helt utrolig hvor lite jeg forstår, som ikke har skjønt at boplikten er tuftet på skolens eksistens. Men nå har jeg sett lyset, for her kan tydeligvis ikke en forandring skje uten at noen får det til å bli positivt eller negativt i bopliktsammenheng.

(Veierlandsnytt • Leder • 25-02-2011) Vår datter Pernille flyttet vi fra Veierland skole til Brattås da hun hadde 2 år igjen av barneskolen og hun har stått seg veldig på det. Jeg skal ikke ta opp det pedagogiske miljøet ved skolen og dets utviklingsmuligheter, men det oppleves en hvis forskjell mellom her og der.

Om boplikt
(Veierlandsnytt • Innledning • 25-02-2011) 0-konsesjon/ boplikt på helårsboliger og en målsetting på å øke antallet fastboende til 300. Har boplikten virket?? Hvor mange flere har vi blitt siden 1998? Ingen.

(Veierlandsnytt • Innledning • 25-02-2011) Hva har så skjedd i løpet av de 13 år som har gått? Ingen ting annet enn at enkelte, som ønsker å selge, ikke får solgt husene sine.

(Veierlandsnytt • Ryktebørsen • 25-02-2011) Øya er fantastisk, men konsesjon skremmer folk fra å flytte hit.

(Veierlandsnytt • Ryktebørsen • 25-02-2011) Kan vel kanskje tilføye at ryktene sier at "bopliktpolitiet" tilsynelatende har lagt ned sitt virke og da kan vel folk som i flere år har lurt folkeregisteret til å tro at de er fastboende på øya ta det med ro,... kanskje.

(Veierlandsnytt • Verd å vite • 04-06-2012) 2/3 av helårsboliger i områder med boplikt blir fritidsboliger ved arv.

Den hemmelige listen
(Veierlandsnytt • Innledning • 25-02-2011) 61 fastboende som eier sin bolig på Veierland, har skrevet seg på en hemmelig liste mot boplikt. Ytterligere 10 har sagt seg enig, men ville ikke stå på en liste i fare for at deres standpunkt skulle bli kjent med de følger det kan avstedkomme.

(Veierlandsnytt • Ryktebørsen • 25-02-2011) Lista er og forblir hemmelig. Men dens riktighet kan bekreftes.

(Veierlandsnytt • Ryktebørsen • 25-02-2011) Bolystgruppa har samlet 60 underskrifter mot boplikt fra fastboende som eier eiendom på øya. På grunn av naboskapet er navnene lista hemmelig men antallet er offentlig. Ytterligere 9 har erklært seg som motstander av boplikt, men våger ikke stå på en liste på grunn av naboskapet.

(Veierlandsnytt • Ryktebørsen • 25-02-2011) Signaturene på lista er knyttet opp til gårds og bruksnummer så det er en enkel sak for de som har fått se den å kontrollere riktigheten av at det er bare fastboende.

(Veierlandsnytt • Ryktebørsen • 25-02-2011) Vi har 2 eiendommer, begge godkjent for hver sin helårsbolig, og derved berettiget til hver vår signatur.

(Veierlandsnytt • Ingressen • 04-05-2011) Det er uansett ufravikelig sant, 60 fastboende har signert for sitt standpunkt mot fortsatt boplikt og slik er det bare.

Om Veierland vel
(Veierlandsnytt • Innledning • 25-02-2011) Det er umulig å fortsette som medlem i en foreningen arbeider for boplikt og har en egen arbeids-gruppe opprettet for dette formålet, når en selv er motstander av boplikt.

(Veierlandsnytt • Ryktebørsen • 25-02-2011) Så har ryktene fortalt meg at formannen i vellet har hatt et møte med ordføreren om boplikt. Jeg trodde vi i velforeningens siste møte nådde en felles forståelse for at slike kontroversielle saker skulle diskuteres i et medlemsmøte først. I tilfelle hadde nok formannen i dette tilfellet fått tieplikt.

(Veierlandsnytt • Forrige leder • 25-02-2011) Det ulmer i debatten om boplikt og om velforeningens rolle i denne forbindelsen.

(Veierlandsnytt • Forrige leder • 25-02-2011) Men nok om det, kveldens møte i velforeningen er vel neppe med på å løse noen konflikter, snarere en arena for å manifistere situasjonen slik den er.

Om Bosted Veierland
Bosted Veierland er en interessegruppe hvis mål er å opprettholde boplikten på Veierland.

(Veierlandsnytt • Innledning • 02–03-2011) Geir Prytz klager («Gremmes») over at han ikke får være med på Bosted Veierlands strategimøter. Det er bare de som støtter foreningens mål som får være med på disse møtene