Bosted Veierland

Øyas største avis

Bolysts nettsider

Originaler og sitater
Det meste på denne siden er hentet fra nettstedet til Bolyst. En side der Arne Torgersen sannsynligvis var redaktør (han er oppført som kontaktperson).

Vi føler at vi ikke kan kopiere hele artikler fra denne siden på grunn av opphavsrett. Det vi imidlertid kan er og plukke ut korte utdrag der vi oppgir kilde. Vi benytter sitatretten.

Sitatretten: Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.

Nettsidene til Bolyst er fjernet. Vi har derfor fjernet linken til disse nettsidene.

Vi står ikke inne for det som skrives i Veierlandsnytt, snarere tvert om. Noe som fremgår av sitatene vi har samlet fra siden.

——————————————————————

Fakta dokumentert
(overskriften er hentet fra nettsiden)

Innlegg
Folkeavstemming på 0,7% av befolkningen i en kommune er en ansvarsfraskrivelse av dimensjoner. Ingen kommuner i Norge har avholdt folkeavstemming om boplikt i deler av kommunen. Dette er en ren kommunestyresak. Om det skal være boplikt ,- innfør den i hele kommunen og ta med arv også. Da vil det lyse i alle vinduer på hele øya. Og enda bedre,- barn som blir født vil være garantert et hus å bo i fra de ser dagens lys. Den økonomiske konsekvensen ? Den vil da hvile 100% på kommunen. Kan du eller barna dine av en eller annen grunn ikke betjene utgiftene lenger, - ikke noe problem - banken tvangsselger og kommunen forsørger deg.

Konsesjonsloven
—Loven er ikke tilpasset de ulike kommunene, den er ikke fleksibel og er strengere enn folket flest er klar over. Det gis etter loven ikke mulighet for fritak for konsesjon etter først å ha ervervet konsesjon uansett grunn. Det opplyses fra SLF at mye er feil rundt loven. —I følge vår ringerunde til alle kommuner, som i dag har eller har hatt 0–konsesjon verifiserer Marianne Barstad i Statens Landbruksforvaltning at det er individuelle og ulovlige håndhevelser av loven. SLF sier seg enig i at kommuner gjør egne vedtak, som loven og de juridisk myndigheter ikke gir rom for. —Vår seniorrådgiver i landbruket innrømmer at loven håndteres feil i vårt fylke.

Kommentar : Vi er behandlet strengest i landet

Virkninger av boplikt
 • Mangler investorer
 • Boplikten hindrer vekst
 • Den totale bygningsmassen forfaller pga vegring for å investere
 • Infrastruktur : På vei nedover
 • Beredskap : Vi har slett tilgang til Nøtterøys trygghet
 • Ferge: Smalner markedet med begrensede avganger —
 • Boligbygging: Tomter er ikke lett omsettelige
 • Boligsalg : Utrygghet, vanskelig å omsette boliger
 • Virkemidler : Å treffe bedre lokalt tilpassede virkemidler
 • Arv er en felles utfordring for kommuner i Norge. Noen kommuner har ført opp hvor mange hus de tror blir mørke pga. arv, og de mener det er opp til 2/3 av husene.
 • To muligheter – Innskjerping eller opphevelse av loven —
 • Miljø Spliden på Veierland i en årrekke er helseskadelig

BV
Angrepene på Veierlands institusjoner som skole, velforening og post :

SVAR
SKOLE - VI BA OM ET SAMARBEID , ØNSKET EN ØKNING I ELEVANTALL, KREVDE TILRETTELGGING FOR UTVIKLING I TRÅ MED OFFENTLIGE KRAV ! ER DET ET ANGREP ? FORDI KOMMUNEADMINISTRASJONEN HAR ARBEIDET MED DETTE I 1 ÅR. PÅ ET VELMØTE I FJOR VÅRES VAR DET VEL NETTOPP ET PAR AV MEDLEMMENE SOM GJORDE DERE OPPMERKSOM PÅ AT ADMINISTRASJONEN ARBEIDET MED NEDLEGGELSE DA DE KUTTET HALVE BUDSJETTET TIL SKOLEN VÅR. DETTE LÅ OFFENTLIG PÅ NETT. VI BLE FEIET BORT OG SAKEN IKKE DISKUTERT. I STEDEN LA DERE VEKT PÅ Å SENDE INN ET BREV TIL TENVIK OG SMÅVIK VEL, DER DERE STØTTER ALTERNATIV SKOLE . DET BLE KREVET PROTOKOLLERT AT 2 PERSONER STEMTE MOT. VILLE DERE IKKE HØRE ? ELLER VILLE DERE DET?

Velforeningen
VELFORENINGEN : ANGREP ? VI VIL IKKE VÆRE DELTAKER I ANGIVERI , SPLITTELSE OG HERSKETEKNIKKER UNDER PAROLEN MANDATFORSKRIFTER... VI BA OM AT DERE FJERNET VEDTAKET , MOT AT DERE DA VILLE FÅTT EN ØKNING I MEDLEMSMASSEN MED 32 PERSONER SOM IKKE VAR MEDLEMMER I VELLET FRA FØR. DERE NEKTET, HENTET INN DEN ENE ETTER DEN ANDRE OG STEMTE IMOT FORSLAGET. DERETTER LEVERTE DERE UT STEMMESEDLER SLIK AT LEDER KUNNE VÆRE SIKKER PÅ AT VELLET HADDE FLERTALL FOR BOPLIKT. - DETTE ,- OG KUN DETTE VAR GRUNNLAGET FOR AT DERE MISTET 35% AV DE EKSISTERENDE MEDLEMMENE DERES. UFRAVIKELIG MEN SANT.

Posten
POSTKONTORET PÅ VEIERLAND HOLDER ÅPENT 1/2 TIME HVER DAG. FOR DE AV OSS SOM FÅR PAKKER ELLER TRENGER BETALINGSTERMINALER OG ANDRE POSTTJENESTER ETTER ARBEIDSTID VALGTE ET ALTERNATIV. VI VILLE HA ET FULLVERDIG POSTKONTOR. SÅ ENKELT ER DET.

Bosted Veierland
FORVIRRING : SKAL VI TOLKE BOSTED VEIERLAND RETT ? HAR VI OPPNÅDD 3OO MENNESKER HER UTE? ELLER HAR VI IKKE ? BOLYST HAR IKKE SKREVET UNDER , SÅ DA ER VI VEL 377 ?

Utdrag BV
Våre underskriftslister

Vi nærmer oss 300 signaturer til støtte for skolen og 260 for boplikten.

Pasted Graphic