Bosted Veierland

Øyas største avis

Si unnskyld

Politiinspektør Ole Bjørn Sakrisvold hadde en artikkel i Tønsberg blad der han uttalte at begge fronter oppførte seg dustete og oppførte seg som unger. Dette påsto han helt uten å kunne fortelle om konkrete hendelser.

Dette resulterte i to artikler av Rolf Haga i Tønsberg Blad 05-06-2012.
_______________________________________________________

Beboere på Veierland krever at politiet ber om unnskyldning. De vil ha seg frabedt å bli karakterisert som surrete og dustete.

Tønsbergs Blad har mottatt flere sinte brev etter at vi fredag brakte et intervju med politiinspektør Ole Bjørn Sakrisvold.

Sakrisvold fyrte av en rekke kraftsalver og ba innbyggerne på Veierland «slutte å surre og sjikanere hverandre». «De må avholde seg fra å oppføre seg som unger. Begge frontene oppfører seg like dustete i å bruke store ord og kjefte på hverandre», uttalte politiinspektøren.

Står ved uttalelsene
- Jeg angrer ikke, sier Sakrisvold til Tønsbergs Blad i dag.

- Vil du be om unnskyldning.?

- Nei. Det vil si, jeg kan godt be om unnskyldning hvis folk har oppfattet meg dit hen at jeg har kritisert alle som bor på Veierland. Det var ikke meningen, og det forsøkte jeg å presisere. Kritikken var rettet mot dem som sjikanerer og driver med personangrep.

Lise B. Sandereid, leder i Veierland vel, er blant dem som har latt seg provosere av uttalelsene fra Sakrisvold. I et innlegg i dagens Tønsbergs Blad skriver hun at de fleste på Veierland bør få en uforbeholden unnskyldning fra politiet.

«Tragisk»
En annen veierlending, Ellen Verde, krever også en unnskyldning, skriver hun i et leserbrev som kommer på trykk senere i uken. Verde mener politiet må kunne «håndtere sine yrkesmessige frustrasjoner på en bedre måte».

Bernt Kasberg Evensen synes det er «tragisk å oppleve at en offentlig tjenestemann gjør noe så fjollete», og Marite Juul lurer på hvordan politiinspektøren har kommet til den konklusjon a begge fronter er like dustete.

Sakrisvold har også personlig mottatt henvendelser fra «begge fronter» etter intervjuet.

- Jeg har understreket at mine uttalelser var rettet mot dem son holder på med disse tingene. Samtidig angrer jeg ikke på at jeg var tøff i uttalelsene. Det er ikke ofte jeg går så hardt ut, men denne gang følte jeg behov for å være overtydelig. Noen ganger er den eneste måten å nå fram på å snakke i store bokstaver.

- Hadde du avklart uttalelsen med politimesteren?

- Nei, dette står for egen regning og risiko.

- Har dere snakket om saken etterpå?

- Ja, og hun var litt overrasket over utspillet, men mente også at det av og til er greit å bruke store bokstaver. Målet mitt var å bidra til at et lite lokalsamfunn får slutt på den sjikanen og de personangrepene som foregår, selv om de selvsagt fortsatt gjerne må være rykende uenige i sak.


Foreslår kurs
Velforeningsleder Sandereid mener imidlertid politimester Marie Benedicte Bjørnland må arrangere et intemkurs i etikk, skriver hun i innlegget på side 10-11.

Tønsbergs Blad prøvde mandag flere ganger å tak i Bjømland for en kommentar.
___________________________________________________________________

Og her er noen sitater fra Veierland:

Lise B. Sandereid: «Jeg håper politimester Marie Benedicte Bjørnland ser at hun har en jobb å gjøre på personalsiden.»

Ellen Verde: Jeg krever og forventer en unnskyldning i samme media med samme klarhet.

Marite Juul: Problemet med uttalelsene til Sakrisvold er at man får inntrykk av at han snakker om hele befolkningen på Veierland.

Bern Kasberg Evensen: Det er tragisk å oppleve at en offentlig tjenestemann gjør noe så fjollete som det Ole Bjørn Sakrisvold bestemmer.
___________________________________________________________________

Svekket tillit
«Hvor kan jeg henvende meg med en anmeldelse nå, som jeg vet at det sitter en politiinspektør i Tønsberg politihus som vurderer alvorlighetsgraden etter geografi, og bestemmer deretter om jeg blir tatt på alvor eller ei?» spør Ellen Verde i leserbrevet hun har sendt Tønsbergs Blad.

- Til det er det én ting å si, og det er at vi selvsagt vurderer anmeldelser fra veierlendinger på samme måte som fra andre. Dreier det seg om alvorlige trusler eller andre kriminelle handlinger, skal vi selvsagt etterforske det, sier Ole Bjørn Sakrisvold.

Han mottok flere anmeldelser fra Veierland i fjor, men valgte å henlegge alle. I Tønsbergs Blad fredag appellerte han til innbyggerne på øya om å oppføre seg som voksne folk og løse bopliktkonflikten saklig og uten å måtte involvere politiet.