Bosted Veierland

Øyas største avis

Her viser vi forbindelsene mellom Bolyst, FrP og Høyre

Man kan lure på hvorfor Høyre og FrP legger så mye prestisje i bopliktsaken på Veierland.

Hvorfor har leder for Høyres nominasjonskomité møte med Bolyst på Veierland og ikke med Høyres gruppe på Veierland?

Hvorfor foreslo nominasjonskomitéen så mange Bolystere til Høyres valgliste.

Hvorfor tok Høyre inn fjerning av boplikt på Veierland i sitt partiprogram når det allerede var vedtatt at boplikten skulle vurderes i forbindelse med en kommunedelplan for Veierland?

Hvorfor trosser FrP sentrale punkter i eget partiprogram for å presse denne saken gjennom.

Vi tror mye av svaret finnes i tegningen nedenfor.

Trond Arvid Ramski og Even Winje er to sentrale personer. Begge er ressurssterke og begge har store eiendommer på Veierland. Begge kan gjøre gode penger på fjerning av boplikten — kanskje. Det ser dessuten ut til å være forretningsforbindelser mellom sentrale politikere i Nøtterøy Høyre (eller nære familiemedlemmer her) og Trond Arvid Ramski eller et av hans selskaper.

——————————————————————

Pasted_Image_04-06-15__20_06