Bosted Veierland

Øyas største avis

Befolningsutvikling på Veierland

Basert på tall fra statistisk sentralbyrå

Vi har valgt å benytte disse tallene i våre beregninger og i vår argumentasjon siden disse neppe kan diskuteres.

Vi kan gjerne legge til at av disse som har flyttet til øya i denne perioden er det 18 barnefamilier.


Pasted_Image_02-09-15__20_12


Pasted_Image_02-09-15__20_13

Eller vi kan bruke andre tall...

Bakgrunn
Det er ikke lett å finne pålitelige tall når det gjelder befolkningsutviklingen på Veierland. I dette alternativet har vi valgt å benytte flere kilder.

1995 — 1999
I tiden 1995 til 1999 har vi valgt å benytte kommunens tall fra dokumentet «Boplikt for helårsboliger på Veierland — Tilleggsdokumentasjon». Kommunens liste ligger lenger ned på denne siden.

Vi venter på bedre tall fra kommunen her.

Fra 2000 til 2011
Her benytter vi våre egne tall da vi har liste med alle inn og utflyttere. Denne listen har vi anonymisert, men alle kan se listen hos oss om de ønsker det. Dersom det er et krav vil vi offentliggjøre listen, men dette må vi i så fall forhøre oss med datatilsynet om.

Vår liste inneholder navn på familier som har flyttet hit og antall personer i familien. Tilsvarende for utflyttere. De som har flyttet inn og ut er ikke tatt med i listen. Tallene er 85 inn og 42 ut (fra 2000 til 2011.

Antall innbyggere
Her har vi bygger vi på tall fra kommunens nye utredning som på side 5 sier at det er 165 i dag. Vi har så regnet oss tilbake ved hjelp av inn- og utflyttingslistene.

Vår komplette liste
Vi er klar over at slike tellelister kan være usikre. Noen bor her bare halve året, noen går på skole, men har hjemmeadresse osv. Vi regner med at innbyggertallet i dag ligger mellom 160 og 170. Sannsynligvis er kommunens tall på 165 veldig nær det riktige (bolystgruppa kommer til 163 i 2010 i sitt brev til formannskapet i Nøtterøy 07-02-2011).

Pasted_Image_02-09-15__20_16

Befolkningen har økt med 52 personer siden innføring av boplikt i henhold til disse tall.

Dokumentasjon
Her er kommunens liste for perioden 1993 til 2005. Vi benytter tallene fra 1995 til 1999. Vi håper kommunen kommer med bedre tall etterhvert. Vi er allikevel sikre på at befolkningen har økt med godt over 40 personer.

Pasted_Image_02-09-15__20_18