Veierlendingen

Veierlendingen

Om Veierlendingen — Veierland vels avis

I april 1989 kom første nummer av Veierlendingen. Avisa ble produsert som papiravis fram til og med 2012. Utgivelsestakten var veldig variabel med 1 til 4 utgaver pr år. Totalt kom det ca 50 aviser i løpet av disse årene.

I 2013 gikk vi over til en nettbasert blogg. Dette var en betalt tjeneste der du må ha brukernavn og passord for å komme inn. Dette finansierte innkjøp av litt programvare og noen tjenester.

I 2014 overtok Veierland Velforening avisa. Avisa ble nå åpen for alle. Redaktøransvaret ligger fortsatt hos Bjørn Arve Iversen. Avisa er således uavhengig av Veierland vel. Veierland vels styre hverken kan eller vil påvirke avisas innhold.

SISTE
Julemarked 2016: Klikk her
Vellet er 70 år:
Klikk her
Medlemsmøte • Veierland vel:
Klikk her
Oppgradering på Båsløkka:
Klikk her
Overvekt på privat vei:
Klikk her
Posten blir lørdagsstengt:
Klikk her

SISTE
Asfalt eller grus?:
Klikk her
Nye annonser:
Klikk her
Fest på Vellet:
Klikk her
Telefonkiosken pusses opp:
Klikk her
Veierland • En landskapsanalyse:
Klikk her
Julemarked:
Klikk her

Veierlendingen drives av Veierland vel, men avisa er uavhengig i den forstand at hverken vellets styre eller medlemsmøter kan påvirke avisas innhold. Avisa følger således de regler og mål som beskrives i redaktørplakaten. Ansvarlig redaktør: Bjørn Arve Iversen.